Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

1. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este SCA SERBAN SI ASOCIATII avand sediul in București, str. Dr. M. Obedenaru nr. 17, Sector 5 și punct de lucru in București, str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 7, Sector 5 (denumit in continuare „S&A” sau „Operator”).

 

2. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE DE NOI

In activitatea noastra, prelucram urmatoarele date cu caracter personal:

 • Date cu privire la identitatea dumneavoastra respectiv nume, prenume, functie ocupata, loc de munca, adresa de domiciliu, resedinta, adresa e-mail, adresa profesionala, numere de telefon, fax, studii, experienta profesionala;
 • Cont bancar si alte informatii financiare;
 • Date si informatii pe care ni le puneti la dispozitie cu ocazia desfasurarii raporturilor contractuale dintre noi, date precum:informatii privind calitatea dvs. intr-o cauza, date privind orice chestiuni juridice sau instructiuni transmise de catre dvs., in legatura cu cauza dvs.
 • Date cu privire la vizitele dumneavoastră la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
 • Date obtinute in procesul de recrutare al viitorilor colaboratori sau angajati.

 

3. TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuata in baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract de asistenta juridica.
 • Prelucrarea este necesare in procesul de recrutare, aceasta prelucrare avand temei legal executarea unui contract, recrutarea fiind o faza precontractuala.
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a S&A;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale societatii noastre sau ale unui tert;
 • In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:

– A fost obținut consimtamantul persoanei vizate;

– Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;

– Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

4. SCOPUL IN CARE VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si resedinta pentru:

 • executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi in interesul dumneavoastra in virtutea contractului dintre noi;
 • indeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata onorariului;
 • redactarea inscrisurilor in numele dumneavoastra, potrivit mandatului incredintat;
 • inaintarea catre instante si alte institutii, autoritati, organizatii si persoane fizice, din România si din alte tari, in calitate de reprezentant conventional sau aparator a cererilor si altor inscrisuri necesare executarii mandatului incredintat;
 • indeplinirea obligatiilor instituite de lege in sarcina avocatilor;
 • indeplinirea obligatiei noastre profesionale de tinere a evidentei contractelor incheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail, pentru:

 • comunicarea cu dumneavoastra.

Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru:

 • executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi in interesul dumneavoastra in virtutea contractului dintre noi, pentru a beneficia de de asistenta juridica si reprezentare avocatiala;

In situatia in care ati aplicat pentru un post in cadrul societatii noastre, prelucram datele personale in vederea evaluarii si selectarii viitorilor angajati sau colaboratori, precum si in vederea comunicarii.

 

5. DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional, fiind o obligatie profesionala a avocatului. Nu dezvaluim datele dumneavoastra decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale. In cazul in care vom dezvalui aceste date catre terti, ne vom asigura ca acest lucru s-a efectuat in conformtate cu legislatia aplicabila.

Datele vor putea fi dezvaluite autoritatilor statului, unor angajati ai nostri precum si unor prestatori de servicii ai societatii noastre care au legatura directa cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi tinute de obligatia de confidentialitate.

 

6. DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul), iar S&A nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre S&A a unui drept al dumneavoastra sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta.

 

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In calitate de persoana vizata, beneficiati de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrare datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal pe care le deținem privind persoana dumneavoatra;
 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizarii de către S&A a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ați retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau contravine legislatiei aplicabile;
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul in cazul in care prelucrarea s-a efectuat in temeiul consimtamantului.

 

Daca doriti sa va exercitati drepturile menționate mai sus, va rugam sa ne contactati la unul dintre urmatoarele date de contact:

Telefon: (+40) 318.05.92.89/90/91,

Fax: (+40) 318.05.92.92, E-mail: office@serbanlawfirm.ro

Adresa: București, str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 7, Sector 5.

 

In cazul in care nu sunteti multumiti de raspunsurile primite, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), unde puteti depune o plangere.